Het Advocatenkantoor Mattijs, Voet & Co heeft het genoegen u mede te delen dat zij door het Agentschap Innoveren en Ondernemen opgenomen werd als geregistreerde dienstverlener voor de pijler Advies in het Vlaams Gewest.

        REGISTRATIENUMMER: DV.A219487

Dit heeft tot positieve gevolg dat indien u als KMO of beoefenaar van een vrij beroep in aanmerking komt om gebruik te maken van de KMO- portefeuille, u van de Vlaamse Overheid een subsidie kan ontvangen voor het advies dat wij aan u verlenen.

Graag zetten wij hiernavolgend kort de krachtlijnen uiteen van de werking van de KMO- portefeuille. 

  1. Kan ik beroep doen op de KMO- portefeuille voor het aanvragen van subsidies m.b.t. het door mij gevraagde advies?

Om in aanmerking te kunnen komen voor het doen van een subsidie- aanvraag, dient u als KMO of vrije beroeper gevestigd te zijn in Vlaanderen.

Wenst u voor het eerst een subsidie- aanvraag in te dienen, dient u uw onderneming éénmalig te registreren via uw e-id of federaal token. Via de link http://www.vlaio.be/artikel/registratie-van-een-onderneming-0 bekomt u alle nodige informatie hoe u deze registratie kan doen.

  1. Hoeveel bedraagt de subsidie die ik kan bekomen via de KMO- portefeuille?

Het bedrag aan subsidie dat u ontvangt, is afhankelijk van de grootte van uw onderneming:

  • Een kleine onderneming die investeert in advies kan 30 procent steun genieten via de KMO-portefeuille. Het bedrag dat u maximaal per jaar aan steun kan ontvangen, wordt geplafonneerd op 7.500 euro steun per jaar (excl. BTW).
  • Een middelgrote onderneming die investeert in opleiding en advies, kan 20 procent steun genieten via de KMO-portefeuille. Het bedrag dat u maximaal per jaar aan steun kan ontvangen, wordt geplafonneerd op 7.500 euro steun per jaar (excl. BTW).

Om te beoordelen of uw onderneming als een kleine dan wel een middelgrote onderneming wordt beschouwd, worden drie parameters in acht genomen, te weten het aantal werknemers, de omzet van uw onderneming en het balanstotaal:

  • Een kleine onderneming is een onderneming die tot 50 werknemers in dienst heeft, een omzet behaalt van maximaal 10 miljoen euro of een balanstotaal van maximaal 10 miljoen euro.
  • Een middelgrote onderneming is een onderneming die tot 250 werknemers in dienst heeft, een omzet behaalt van maximaal 50 miljoen euro of een balanstotaal van maximaal 43 miljoen euro.

Voor advies of opleiding met betrekking tot het thema cybersecurity geldt sinds 13 september 2021 een verhoogd steunpercentage. Kleine ondernemingen krijgen een tussenkomst van 45% en middelgrote ondernemingen krijgen een tussenkomst van 35%. 

  1. Voor welke prestaties kan ik een subsidie- aanvraag doen?

Als KMO of vrije beroeper kan u een subsidie- aanvraag indienen voor elk schriftelijk advies dat u bij het Advocatenkantoor Mattijs, Voet & Vo – als geregistreerde dienstverlener – verkrijgt, en dat gericht is op “de kernprocessen van uw onderneming”.

Men denkt hier aan alle adviezen die bijdragen aan de uitbouw van uw onderneming, zoals adviezen omtrent de opstart van een nieuwe activiteit, de rechtsvorm van uw onderneming, de haalbaarheid en realisatie van bepaalde projecten,…

Het Advocatenkantoor Mattijs, Voet & Co verbindt zich ertoe u, op een structurele en duidelijke wijze, een uitvoerig en juridisch onderbouwd advies te verstrekken.

Hierbij zullen wij steeds vertrekken vanuit de door u opgeworpen probleemstelling, om op basis van een uitvoerige analyse van dit probleem, te komen tot een middels rechtspraak en rechtsleer gestaafd advies.

Echter, niet enkel het theoretisch kader zal hierbij geschetst worden, doch eveneens zal belang gehecht worden aan een concreet implementatieplan, zodat het theoretisch advies makkelijk in de praktijk zal kunnen worden omgezet.

Wij hechten hierbij uitermate belang aan uw concrete input, zodat via tussentijdse evaluaties tot een voor uw onderneming op maat gemaakt juridisch advies kan worden gekomen.

De adviesverlening die het Advocatenkantoor Mattijs, Voet & Co hieromtrent verstrekt, zal in aanmerking komen voor een subsidie-aanvraag bij de KMO- portefeuille, doch uiteraard stopt onze dienstverlening hier niet: zoals steeds het geval was, ondersteunen wij u uiteraard graag verder bij eventuele litiges waarmee uw onderneming zou geconfronteerd worden.

***

Voor gedetailleerde informatie over het gebruik en de werking van de KMO- portefeuille, nodigen wij u uit contact met ons kantoor op te nemen, dan wel de website van het Agentschap Innoveren en Ondernemen te consulteren via navolgende link: http://www.vlaio.be/themas/kmo-portefeuille.

Hebt u een advocaat nodig?
Hoe gaat het in z'n werk?
Wat mag u verwachten?

Klik hier

KMO-Portefeuille

Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven?

  • voorwaarden
 

Vestigingen

Kantoor Lier
Donk 54 - 2500 Lier

 info@advocatenkantoor-mattijs.be
 +32 (0) 3 488 46 66
 +32 (0) 3 488 43 79

 

Kantoor Mechelen
Blarenberglaan 4/302 - 2800 Mechelen

Industriepark Mechelen Noord (Zone C - geel)
 infomechelen@advocatenkantoor-mattijs.be
 +32 (0) 15 55 29 45
 +32 (0) 15 55 42 91

 

Kantoor Antwerpen
Groenstraat 66 – 2140 Antwerpen

 infoantwerpen@advocatenkantoor-mattijs.be
 +32 (0) 3 331 31 13 
 +32 (0) 3 488 43 79

 

CVBA MVRV
BTW : BE 0880.785.734
Rek.nr.: BE34 6301 1812 0090
Derdenrkn : BE96 6301 1504 6305
BIC BBRUBEBB