Rechtsgebieden

 • Factuurinvordering

  Helaas krijgt elke ondernemer wel eens te maken met wanbetalers of klanten die achteraf insolvabel blijken. We helpen je graag om deze problematiek aan te pakken: van praktische tips bij het opstellen van je algemene voorwaarden, tot het daadwerkelijk invorderen van je facturen. Anders dan een incasso-dienst, hoeft het niet bij een aanmaning of ingebrekestelling te blijven – indien nodig en wenselijk vorderen we je factuur ook gerechtelijk in.

  Wij werken samen met gerechtsdeurwaarders om jouw facturen snel, efficiënt en goedkoop te innen.

   

 • Huurrecht

  Het begrip ‘huur’ is een vlag die vele ladingen dekt. Afhankelijk van de aard van de huur zijn verschillende wettelijke regimes van toepassing die andere mogelijkheden en ook beperkingen bieden: woningen, handelspanden, pop-up stores, opslagruimten en garages, studentenhuisvesting, tweede verblijven, etc. Daarnaast leidde de federalisering van huur ook tot diverse huurregimes in de verschillende landsdelen.

  Wij maken u graag wegwijs in deze verscheidenheid en adviseren wat voor u het beste huurregime is in functie van de regels, de mogelijkheden en beperkingen. Indien er zich tijdens de huur problemen voordoen (huurachterstand, huurschade, onbewoonbaarheid, aanpassingswerken, ...), staat ons gespecialiseerde team klaar om een oplossing aan te reiken.

  Het kantoor beschikt over gespecialiseerde advocaten om voor u op te treden in huurgeschillen voor de Vrederechter.

   

 • Aansprakelijkheidsrecht

  Als iemand je schade berokkent, moet hij deze vergoeden, herstellen of compenseren, het lijkt de logica zelf… Maar als puntje bij paaltje komt, blijkt dat vaak toch minder vanzelfsprekend dan gedacht…

  Wij helpen je graag om schade die je ondervindt te doen vergoeden, herstellen of compenseren, schadevergoeding eisen van wie er verantwoordelijk voor is. Het komt eropaan te bewijzen dat de schade iemands fout is. En dat zien we breed: een ongeluk is immers snel gebeurd, maar schade hoeft niet moedwillig te zijn, ze kan ook het gevolg zijn van onvoorzichtigheid of nalatigheid.

  Bovendien helpen we je nagaan wie je als verantwoordelijke precies kan aanspreken: denk maar aan ouders die verantwoordelijkheid dragen voor hun minderjarige kinderen, leerkrachten voor hun leerlingen of eigenaars voor hun huisdieren.

   

 • Verkeersrecht, Schade & Schadeloosstelling

  Raakte je betrokken bij een verkeersongeval? Laat je door ons bijstaan voor de invordering van schadevergoeding na verkeersongeval, ook voor letselschade.

  Moet je voor de politierechter verschijnen? Doe zeker beroep op ons om je belangen te behartigen: als er verzachtende omstandigheden zijn, kunnen de gespecialiseerde advocaten van ons kantoor de boetes vaak beperken of de intrekking van je rijbewijs doen aanpassen. Wellicht geniet je verzekeringsdekking voor de bijstand van een advocaat.

   

 • Strafrecht en Strafvordering

  Wanneer je slachtoffer bent geworden van een misdrijf, … (burgerlijke partij stellen, op de hoogte gehouden worden van de lopende procedure, duiding en advies bij het verloop van de rechtzaak…) staat ons kantoor je graag ter zijde.

  Ook wanneer je strafrechtelijk vervolgd wordt en moet verschijnen voor een raadkamer, correctionele rechtbank, KI, ... kunnen wij je bijstaan.

   

 • Beslagrecht

  Wij adviseren de beste wijze om je onbetwiste schuld in te vorderen. Als je schuldenaar niet vrijwillig betaalt, is gedwongen uitvoering waarschijnlijk aangewezen. Wij zullen overleggen met de gerechtsdeurwaarder. De deurwaarder kan beslag leggen op de goederen van je schuldenaar en deze eventueel verkopen, zodat jij het geld krijgt waar je recht op hebt.

  Er kan beslag gelegd worden op roerende of onroerende goederen, of ook op bijvoorbeeld het loon van je schuldenaar of de bankrekeningen.

  Als je vreest dat je tegenpartij in een rechtszaak uiteindelijk insolvabel zal blijken kan je ook reeds in de loop van een gerechtelijke procedure bewarend beslag laten leggen.

   

 • Consumentenbescherming

  De wetgever voorziet tal van regels ter bescherming van de consument zodat je beschermd wordt bij jouw aankopen. Denk maar aan garantieregels, het herroepingsrecht bij online aankopen, etc.

  De wetgever is bijzonder streng voor misleidende en agressieve handelspraktijken en treedt regulerend op tegen bedrog, zoals bvb het duurder doorverkopen van concerttickets.

  Omdat het als consument niet altijd even gemakkelijk is om door het bos de bomen te zien en je rechten in praktijk af te dwingen, kunnen wij jou daarbij helpen.

   

 • Fiscaal recht

  Niemand betaalt graag meer belastingen dan nodig. Of het nu gaat om vennootschapsbelasting, personenbelasting of andere taxen en rechten, de regelgeving verandert voortdurend en wordt steeds complexer. Wij adviseren graag bij al je vragen om niet meer te betalen dan noodzakelijk is, je kan bij ons ook terecht met vragen omtrent fiscale regularisatie.

   

 • Arbeidsrecht & Sociale Zekerheidsrecht

  De afspraken tussen werkgever en werknemer berusten natuurlijk in de eerste plaats op onderling vertrouwen.

  Maar om alles duidelijk te hebben en zo problemen in de loop van de arbeidsrelatie te vermijden, helpen wij graag een en ander op papier te zetten: zoals arbeidscontracten of bedrijfsreglementen. Bijzonder indien het om zelfstandige samenwerkingsverbanden gaat, aanwerving handelsvertegenwoordiger, …

  En natuurlijk adviseren we je ook als er toch problemen in de arbeidsrelatie de kop op steken: bijvoorbeeld in geval van ontslag, arbeidsongeval, herstructurering, wijziging van arbeidsvoorwaarden

   

 • Bouw- en Vastgoedrecht

  We staan voor u klaar wanneer u bijstand nodig hebt betreffende de juridische aspecten van uw vastgoedproject. We adviseren u bij het opstellen of nazicht van de contracten, bemiddelen en onderhandelen.

  Wij staan u ook terzijde bij het voeren van bouwgeschillen, zowel voor de hoven en rechtbanken als in arbitrage.

  Bouwtechnische ervaringsdeskundigheid gaan hand in hand met juridische kennis.

  We hebben een grondige expertise om u als professionele aannemer, projectontwikkelaar, architect, ingenieur, veiligheidscoördinator, makelaar of bouwheer bij te staan.

  Ook als particuliere opdrachtgever bent u bij ons aan het juiste adres voor raad en daad in het vaak moeilijke bouwproces, waarop het gemeen burgerlijk recht, maar ook de bijzondere wetgeving, zoals de Wet Breyne, van toepassing kan zijn.

   

 • Administratief-, Publiek- en Omgevingsrecht

  In de loop der jaren is de mogelijkheid om op te treden voor, tegen en naast administratiefrechtelijke instanties fors uitgebreid.

  De zogenaamde beginselen van behoorlijk bestuur moeten worden gerespecteerd en de burger kan zich wenden tot gespecialiseerde administratieve rechtscolleges. Bovendien krijgen burgers steeds meer inspraakmogelijkheid in overheidsbeslissingen, etc.

  Wij hebben deze evolutie op de voet gevolgd en beschikken over een ruime ervaring in administratieve en publiekrechtelijke procedures in de meest ruime zin van het woord.

  In bijzondere mate verstrekken wij bijstand in administratieve geschillen rond o.m. ruimtelijke ordening en stedenbouw, milieurecht, overheidsopdrachten, grond- en pandenbeleid en bodemsanering.

   

 • Verzekeringsrecht

  Soms ben je beter verzekerd dan je denkt en komt je verzekeraar ook tussen voor rechtsbijstand: een verkeersongeval, vragen over aansprakelijkheid (bijvoorbeeld bij een burenruzie, schade na een brand of storm, …). Neem zeker contact, we evalueren samen of je polis de rechtsbijstand inderdaad dekt. Kom je in conflict met je verkeraar, wij kunnen jouw verzekeringen grondig nakijken.

   

 • Vennootschapsrecht

  Start je een nieuwe zaak of zelfstandige activiteit? Kom dan zeker even binnen, want wij verstrekken waardevol advies bij de oprichting van vennootschappen en handelszaken.

  Ook wanneer er betwistingen ontstaan zijn tussen aandeelhouders, is het aangewezen ons in te schakelen. Wij kunnen optreden als bemiddelaar of onderhandelaar, of je bijstaan in een procedure.

  Bovendien zijn wij de expert ter zake wanneer het gaat over aansprakelijkheid. Aansprakelijkheid van de aandeelhouders en van vennoten of van de vennootschap zelf; en dat in verschillende types vennootschappen: BVBA, NV, commanditaire vennootschap, VZW e.a.

   

 • Insolventierecht

  Als je bedrijf op een of andere manier in moeilijkheden raakt, helpen wij je bij de aangifte van staking van betaling, procedure WCO (wet continuïteit der ondernemingen) of neerleggen van de boeken.

  Maar méér dan dat adviseren we graag: wat is de meest geschikte procedure, welke beslissingen neem je best en wat zijn daarvan gevolgen voor jou persoonlijk, kan je nog tijd winnen en hoe, …?

   

 • Familierecht & Familiaal Vermogensrecht

  Wij adviseren en begeleiden je tijdens en na je echtscheiding. Ieders situatie is heel persoonlijk en individueel: wij verlenen steeds passend advies, zowel bij echtscheiding wegens onherstelbare ontwrichting als echtscheiding door onderlinge toestemming.

  Samen met jou gaan wij voor een goede, snelle en efficiënte oplossing van een moeilijke situatie, elke stap van de weg: de echtscheiding zelf, voorlopige maatregelen voor de echtgenoten en kinderen, eventuele onderhoudsvorderingen, tot de vereffening en verdeling van het gemeenschappelijk vermogen.

  Wij staan je ook terzijde wanneer je een probleem hebt ivm afstamming, ouderlijk gezag, omgangregeling met kinderen en adoptie.

   

 • Contractenrecht & Overeenkomsten

  Sommige contracten zijn eenvoudig en dan kunnen wij u verder helpen met onze ruime database met templates. Snel en goedkoop.

  Sommige contracten zijn maatwerk. Wij beschikken over de vorming en de "frames" om uw overeenkomst te personaliseren naar uw wensen en desiderata.

  Ons doel : de overeenkomst die u sluit met uw businesspartner correct en juridsch betwistingen om te zetten in een duidelijk en leesbaar contract.

   

Hebt u een advocaat nodig?
Hoe gaat het in z'n werk?
Wat mag u verwachten?

Klik hier

KMO-Portefeuille

Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven?

 • voorwaarden
 

Vestigingen

Kantoor Lier
Donk 54 - 2500 Lier

 info@advocatenkantoor-mattijs.be
 +32 (0) 3 488 46 66
 +32 (0) 3 488 43 79

 

Kantoor Mechelen
Blarenberglaan 4/302 - 2800 Mechelen

Industriepark Mechelen Noord (Zone C - geel)
 infomechelen@advocatenkantoor-mattijs.be
 +32 (0) 15 55 29 45
 +32 (0) 15 55 42 91

 

Kantoor Antwerpen
Groenstraat 66 – 2140 Antwerpen

 infoantwerpen@advocatenkantoor-mattijs.be
 +32 (0) 3 331 31 13 
 +32 (0) 3 488 43 79

 

CVBA MVRV
BTW : BE 0880.785.734
Rek.nr.: BE34 6301 1812 0090
Derdenrkn : BE96 6301 1504 6305
BIC BBRUBEBB