In de praktijk worden wij meer en meer geconfronteerd met mensen die op een bepaald moment niet meer in staat zijn hun administratieve en financiële zaken zelf af te handelen.