Naast de bestaande hoofdelijke en ketenaansprakelijkheid voor sociale en fiscale schulden van onderaannemers, de inhoudingsplicht en werfmeldingsplicht is de hoofdelijke aansprakelijkheid voor loonschulden van de rechtstreekse medecontractant in de bouwsector door de wet van 11december 2016 in werking getreden op 30/12/2016, aanzienlijk verstrengd.

De opdrachtgever of aannemer die samenwerkt met een (onder)aannemer die het (minstens Belgisch minimum) loon van zijn personeel niet betaald, wordt automatisch hoofdelijk aansprakelijk met zijn rechtstreekse medecontractant voor het gedeelte van het loon dat overeenstemt met de arbeidsprestaties die in het kader van de opdracht werden verricht.

Deze hoofdelijke aansprakelijkheid is dus beperkt tot de rechtstreekse medecontractant, dus niet voor verdere onderaannemers.

De hoofdelijke aansprakelijkheid is automatisch van toepassing  

TENZIJ

Om te ontsnappen aan de automatische hoofdelijke aansprakelijkheid moet de opdrachtgever er voor zorgen dat er een schriftelijke overeenkomst of verklaring is, ondertekend door de opdrachtgever en de aannemer waarin uitdrukkelijk wordt vermeld :

·         De internetsite van de FOD WASO waarin de inlichtingen betreffende het verschuldigd loon zijn opgenomen : www.minimumlonen.be

·         Dat de aannemer aan de opdrachtgever bevestigt dat hij het loon van zijn werknemers zal betalen.

Ingeval er sprake is van een onderaannemingsovereenkomst moet voormelde schriftelijke overeenkomst of verklaring worden opgesteld tussen de aannemer en de onderaannemer.

Maar opgelet !

Indien men ervan in kennis is gesteld dat de aannemer/onderaannemer, niettegenstaande zijn schriftelijke verklaring, de lonen  toch niet betaalt,  loopt men na verloop van 14 werkdagen na de kennisname toch nog een risico op hoofdelijke aansprakelijkheid als geen actie wordt ondernomen.

Uitzondering :

Deze regeling rond de hoofdelijke automatische aansprakelijkheid is niet van toepassing op de opdrachtgever-natuurlijke persoon die louter voor privédoeleinden werken in de bouwsector laat uitvoeren.

Besluit :

Om alleszins te ontsnappen aan de automatische hoofdelijke aansprakelijkheid raden wij u aan uw bestaande aannemingsovereenkomsten na te kijken en waar nodig aan te vullen met de hier boven opgegeven vermeldingen.

Indien u bijkomende info wenst hieromtrent kunt u ons uiteraard contacteren.

Monique Verbraecken

 


Copyright © 2017 Mattijs Voet & Co Overname zonder schriftelijke toestemming is verboden.
Disclaimer Deze gratis nieuwsbrief is bedoeld als bron van informatie. De nieuwsbrief beoogt op geen enkele wijze de volledigheid en kan niet worden gelezen of gebruikt als advies. Hoewel de auteurs de grootste zorg besteden aan hun teksten, kan op geen enkele wijze enige aansprakelijkheid voortvloeien uit de inhoud van de nieuwsbrief.

<< terug naar overzicht

Hebt u een advocaat nodig?
Hoe gaat het in z'n werk?
Wat mag u verwachten?

Klik hier

KMO-Portefeuille

Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven?

  • voorwaarden
 

Vestigingen

Kantoor Lier
Donk 54 - 2500 Lier

 info@advocatenkantoor-mattijs.be
 +32 (0) 3 488 46 66
 +32 (0) 3 488 43 79

 

Kantoor Mechelen
Blarenberglaan 4/302 - 2800 Mechelen

Industriepark Mechelen Noord (Zone C - geel)
 infomechelen@advocatenkantoor-mattijs.be
 +32 (0) 15 55 29 45
 +32 (0) 15 55 42 91

 

Kantoor Antwerpen
Groenstraat 66 – 2140 Antwerpen

 infoantwerpen@advocatenkantoor-mattijs.be
 +32 (0) 3 331 31 13 
 +32 (0) 3 488 43 79

 

CVBA MVRV
BTW : BE 0880.785.734
Rek.nr.: BE34 6301 1812 0090
Derdenrkn : BE96 6301 1504 6305
BIC BBRUBEBB