Nieuwe opzegtermijnen vanaf 2018 in de sectoren : bouw (PC 124), stoffering en houtbewerking (PC 126), haven Antwerpen (PC 301.01) en diamant (PC 324) en de vervanging van het willekeurig ontslag door kennelijk onredelijk ontslag.

Zoals u weet werden in 2014 de opzegtermijnen voor arbeiders en bedienden geharmoniseerd en grondig gewijzigd.  Voor bovenvermelde paritaire comités werd een tijdelijke afwijking voorzien om de ondernemingen van deze sectoren toe te laten kortere opzegtermijnen toe te passen tot 31/12/2017 ongeacht wanneer de arbeider in dienst trad. In 2014 werd een permanente uitzondering voorzien voor werknemers van tijdelijke of mobiele werkplaatsen die gewoonlijk bouwwerken uitvoeren. Het Grondwettelijk Hof verklaarde dit ongrondwettelijk. De regering zoekt thans oplossingen.

Vanaf 1/1/2018 zal het algemeen stelsel inzake opzegtermijnen ook in deze sectoren van toepassing zijn en zal ook hier het kliksysteem worden gebruikt voor anciënniteit verworven voor 1/1/2014.  Dit houdt in dat de opzeg is samengesteld en dat voor het gedeelte anciënniteit tot 31/12/2013 de sectorale opzegtermijnen worden toegepast en vanaf 1/1/2014 de nieuwe opzegtermijnen worden genomen.

Afwijkende opzegtermijnen voor arbeiders ontslagen of ontslagnemend na 31/12/17 blijven in bepaalde gevallen van wedertewerkstellingsprogramma’s, pensioen, werkloosheid met bedrijfstoeslag en tijdelijke werkloosheid.

De nieuwe opzegtermijnen zijn van kracht :

  • In geval van verbreking : bij einde arbeidsovereenkomst na 31/12/17
  • In geval van opzeg : bij kennisgeving opzeg na 31/12/17, dwz igv aangetekend schrijven  bij verzending na woensdag 27/12/17.

Vanaf 1/1/2018 zal het stelsel van willekeurig ontslag (Art 63 Wet 3/7/1978 met mogelijke schadevergoeding 6 maanden) definitief verdwijnen en vervangen worden door de verplichting tot motivering ontslag (zie voorwaarden cao 109 met mogelijke vergoeding 3 tot 17 weken).

Besluitend kunnen we stellen dat enerzijds de arbeiders van de PC’s 124,126,301.01 en 324 vanaf 1/1/2018 recht zullen hebben op een langere opzegtermijn  dan voorheen, doch anderzijds ze bijkomend maximaal aanspraak kunnen maken op een vergoeding van 3 tot 17 weken igv kennelijk onredelijk ontslag  ipv een schadevergoeding van 6 maanden wegens willekeurig ontslag.

Opgelet : arbeidsreglement nakijken!
Als er in het arbeidsreglement verwezen wordt naar de “wettelijke regeling” inzake opzegtermijnen, moeten er geen aanpassingen gebeuren.  Als daarentegen de toepasbare termijnen effectief werden vermeld moet het arbeidsreglement tegen 1/1/2018 worden aangepast conform de eenvoudige procedure.

 

Monique Verbraecken

 


Copyright © 2017 Mattijs Voet & Co Overname zonder schriftelijke toestemming is verboden.
Disclaimer Deze gratis nieuwsbrief is bedoeld als bron van informatie. De nieuwsbrief beoogt op geen enkele wijze de volledigheid en kan niet worden gelezen of gebruikt als advies. Hoewel de auteurs de grootste zorg besteden aan hun teksten, kan op geen enkele wijze enige aansprakelijkheid voortvloeien uit de inhoud van de nieuwsbrief.

<< terug naar overzicht

Hebt u een advocaat nodig?
Hoe gaat het in z'n werk?
Wat mag u verwachten?

Klik hier

KMO-Portefeuille

Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven?

  • voorwaarden
 

Vestigingen

Kantoor Lier
Donk 54 - 2500 Lier

 info@advocatenkantoor-mattijs.be
 +32 (0) 3 488 46 66
 +32 (0) 3 488 43 79

 

Kantoor Mechelen
Blarenberglaan 4/302 - 2800 Mechelen

Industriepark Mechelen Noord (Zone C - geel)
 infomechelen@advocatenkantoor-mattijs.be
 +32 (0) 15 55 29 45
 +32 (0) 15 55 42 91

 

Kantoor Antwerpen
Groenstraat 66 – 2140 Antwerpen

 infoantwerpen@advocatenkantoor-mattijs.be
 +32 (0) 3 331 31 13 
 +32 (0) 3 488 43 79

 

CVBA MVRV
BTW : BE 0880.785.734
Rek.nr.: BE34 6301 1812 0090
Derdenrkn : BE96 6301 1504 6305
BIC BBRUBEBB