Op 1 juli 2018 treedt de nieuwe zgn. Wet-Peeters in werking.

Aannemers, architecten en andere ‘dienstverleners in de bouwsector’ (vnl. studiebureaus) moeten zich vanaf dan verplicht verzekeren inzake woningbouw voor hun tienjarige burgerlijke aansprakelijkheid met betrekking tot gebreken die de stabiliteit, soliditeit en waterdichtheid van de gesloten ruwbouw in het gedrang brengen.

De bepalingen van de wet en haar uitvoeringsbesluiten zullen van toepassing zijn op de polissen onderschreven vanaf de inwerkingtreding van de wet en van haar uitvoeringsbesluiten. De verzekeringsondernemingen dienen over te gaan tot de aanpassing van de verzekeringspolissen uiterlijk op de datum van wijziging, hernieuwing of verlenging van de lopende overeenkomsten.

Een gelijkaardige verzekeringsplicht bestond reeds voor architecten, dewelke nu o.m. wordt beperkt tot de woningbouw en gebreken die de stabiliteit aantasten, maar via de deontologische verzekeringsplicht van de architect zal deze beperking o.i. de facto weinig gevolgen teweegbrengen.

In tegenstelling tot architecten, hadden aannemers, projectontwikkelaars en andere dienstverleners in de bouwsector voorheen geen verzekeringsplicht. De Wet-Peeters tracht voormelde discriminatie derhalve weg te werken en e.e.a. te harmoniseren, door ook andere bouwactoren als de architect te verplichten tot het afsluiten van een verzekering voor tienjarige aansprakelijkheid. Tegelijkertijd beoogt de wet een betere bescherming van de bouwheer.

Een van de nieuwigheden van de wet is dat iedere bouwactor voortaan een verzekeringsattest dient te overhandigen aan de bouwheer en aan de architect alvorens zij aanvangen met een onroerend werk inzake woningbouw. Op de werf dient ook steeds een exemplaar van het attest te kunnen worden overhandigd op eerste verzoek aan een toezichthoudende ambtenaar op straffe van een eventuele penale vervolging.

In beginsel dient iedere bouwactor een eigen verzekering te sluiten. De wet voorziet evenwel ook in de mogelijkheid om een globale polis af te sluiten die de aansprakelijkheid dekt van alle actoren die in het bouwproces tussenkomen (ook de onderaannemers).

Deze wet zal aanzienlijke gevolgen teweegbrengen voor de verscheidene bouwactoren en de consument. De wet brengt nieuwe, niet onbelangrijke verantwoordelijkheden met zich mee en roept talrijke vragen op, bv.: wie dient zich te verzekeren, wat zijn de geviseerde constructies, wie is verzekerd, welke gebreken vallen onder de verplichte verzekering, etc.

Indien u actief bent in de bouwsector, is het dan ook van belang dat u zich tijdig en grondig laat informeren omtrent deze nieuwe verzekeringsverplichting.

 

Peter MOERMAN 

Cedric CROONEN


Copyright © 2018 Mattijs Voet & Co Overname zonder schriftelijke toestemming is verboden.
Disclaimer Deze gratis nieuwsbrief is bedoeld als bron van informatie. De nieuwsbrief beoogt op geen enkele wijze de volledigheid en kan niet worden gelezen of gebruikt als advies. Hoewel de auteurs de grootste zorg besteden aan hun teksten, kan op geen enkele wijze enige aansprakelijkheid voortvloeien uit de inhoud van de nieuwsbrief.

<< terug naar overzicht

Hebt u een advocaat nodig?
Hoe gaat het in z'n werk?
Wat mag u verwachten?

Klik hier

KMO-Portefeuille

Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven?

  • voorwaarden
 

Vestigingen

Kantoor Lier
Donk 54 - 2500 Lier

 info@advocatenkantoor-mattijs.be
 +32 (0) 3 488 46 66
 +32 (0) 3 488 43 79

 

Kantoor Mechelen
Blarenberglaan 4/302 - 2800 Mechelen

Industriepark Mechelen Noord (Zone C - geel)
 infomechelen@advocatenkantoor-mattijs.be
 +32 (0) 15 55 29 45
 +32 (0) 15 55 42 91

 

Kantoor Antwerpen
Groenstraat 66 – 2140 Antwerpen

 infoantwerpen@advocatenkantoor-mattijs.be
 +32 (0) 3 331 31 13 
 +32 (0) 3 488 43 79

 

CVBA MVRV
BTW : BE 0880.785.734
Rek.nr.: BE34 6301 1812 0090
Derdenrkn : BE96 6301 1504 6305
BIC BBRUBEBB