Nieuw uit in de reeks Tewerkstellen Topics: Monique Verbraecken & Rebecca Caebergs, “Samenwerken met freelancers, consultants of actoren uit de platformeconomie”.

De hedendaagse veranderingen in de maatschappij maken dat de klassieke arbeidsovereenkomst meer en meer in verdrukking komt. Werknemers wensen meer en meer flexibiliteit, vrijheid en zelfstandigheid in de wijze waarop zij hun takenpakket uitvoeren, zonder dat zij de klassieke voordelen verbonden aan het werknemersstatuut verliezen. Het statuut van freelancer en consultant is hierdoor aan een sterke opmars begonnen. In dit boek wordt onderzocht hoe een dergelijk statuut van freelancer of consultant kan worden georganiseerd, en er wordt ingezoomd op de do’s en don’ts om dit te doen als zelfstandige dan wel als werknemer. Ook nieuwe mechanismen, zoals het systeem van payrolling, worden daarbij onder de loep genomen.

Anderzijds maken ook technologische ontwikkelingen nieuwe samenwerkingsvormen mogelijk. Sedert een 10-tal jaar maakt de deel- of platformeconomie in dit kader sterk opmars. In dit boek wordt o.m. verduidelijking verschaft omtrent de functie van het platform, en hoe het arbeidsrechtelijk en sociaalrechtelijk statuut van de platformmedewerker kan worden bepaald. Tevens wordt aandacht geschonken aan de fiscale gevolgen van het samenwerken met een erkend platform, en wordt het dossier Uber nog even nader bekeken.

 

Monique Verbraecken 

Rebecca Caebergs 

 

 


Copyright © 2019 Mattijs Voet & Co Overname zonder schriftelijke toestemming is verboden.
Disclaimer Deze gratis nieuwsbrief is bedoeld als bron van informatie. De nieuwsbrief beoogt op geen enkele wijze de volledigheid en kan niet worden gelezen of gebruikt als advies. Hoewel de auteurs de grootste zorg besteden aan hun teksten, kan op geen enkele wijze enige aansprakelijkheid voortvloeien uit de inhoud van de nieuwsbrief.

<< terug naar overzicht

Hebt u een advocaat nodig?
Hoe gaat het in z'n werk?
Wat mag u verwachten?

Klik hier

KMO-Portefeuille

Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven?

  • voorwaarden
 

Vestigingen

Kantoor Lier
Donk 54 - 2500 Lier

 info@advocatenkantoor-mattijs.be
 +32 (0) 3 488 46 66
 +32 (0) 3 488 43 79

 

Kantoor Mechelen
Blarenberglaan 4/302 - 2800 Mechelen

Industriepark Mechelen Noord (Zone C - geel)
 infomechelen@advocatenkantoor-mattijs.be
 +32 (0) 15 55 29 45
 +32 (0) 15 55 42 91

 

Kantoor Antwerpen
Groenstraat 66 – 2140 Antwerpen

 infoantwerpen@advocatenkantoor-mattijs.be
 +32 (0) 3 331 31 13 
 +32 (0) 3 488 43 79

 

CVBA MVRV
BTW : BE 0880.785.734
Rek.nr.: BE34 6301 1812 0090
Derdenrkn : BE96 6301 1504 6305
BIC BBRUBEBB