Nieuwe (tijdelijke) regels van toepassing op de algemene vergadering van de VME sedert 24 december 2020.

 

In een vorige nieuwsflash bespraken we de aanpassingen die inzake appartementsmede-eigendom op til stonden maar die het regulier wetgevingstraject nog moesten volgen. De wet houdende diverse tijdelijke en structurele aanpassingen inzake justitie in het kader van de strijd tegen de verspreiding van COVID-19 werd op 17 december 2020 gestemd en goedgekeurd zodat de meeste bepalingen in werking zijn getreden op 24 december 2020.

Deze wet bepaalde dat de tijdelijke maatregelen zelfs retroactief van toepassing zijn sinds 1 oktober 2020.

Met deze wet heeft de wetgever de kans aangegrepen om de regeling inzake de algemene vergaderingen te moderniseren en om pragmatische oplossingen voor de toekomst te verankeren.

Deze wet kent een permanent en een tijdelijk luik. De tijdelijke maatregelen zijn bestemd om het hoofd te kunnen bieden aan de huidige  situatie.

1.

Een permanente ‘modernisering’ is de verankering van de omkadering rond digitale deelname aan de jaarlijkse algemene vergadering (hierna: AV). De wetgever is mee op de digitale trein gesprongen waardoor het in de toekomst steeds mogelijk zal zijn om op rechtsgeldige wijze digitaal aanwezig te kunnen zijn en te stemmen.

 

2.

Een tijdelijke maatregel is dan weer dat de gebruikelijke vereisten van de schriftelijke besluitvorming worden versoepeld.

Tot 9 maart zal het mogelijk zijn om af te wijken van de vereiste unanimiteit (de zogenaamde eenparigheid van stemmen) om op schriftelijke wijze een stemming te kunnen organiseren.

De wetgever aanvaardt nu voor een schriftelijke stemming dezelfde meerderheidsregels als bij een fysieke algemene vergadering: m.n. meer dan de helft van de leden van de VME moeten deelnemen aan de stemming,  voor zover zij ten minste de helft van de aandelen in de gemeenschappelijke delen vertegenwoordigen.

 

3.
Verder werd bepaald dat indien de jaarlijkse periode van 15 dagen waarbinnen de AV moet plaatsvinden binnen het temporeel werkingsgebied van deze wet valt, de syndicus de mogelijkheid heeft de AV uit te stellen naar de eerstvolgende, in het reglement van interne orde vastgelegde, AV. Dit zal dus gebruikelijk neerkomen op een uitstel tot volgend jaar.

Het wetsontwerp bepaalde hierbij aanvullend dat indien er dringende beslissingen genomen moeten worden, of indien 1/5e van de mede-eigenaars hierom verzoekt, de vergadering toch moet plaatsvinden. Eén van de weinige (taalkundige) amendementen is dat het woordje ‘dringend’ is geschrapt.

Hieruit afleiden dat zomaar elke AV toch zou kunnen doorgaan, zou natuurlijk de hele bedoeling van deze tekst ondergraven zodat deze bepaling toch met de nodige voorzichtigheid gehanteerd moet worden.

 

4.
Als laatste werd beslist dat de retroactieve werking van de tijdelijke maatregelen, te rekenen vanaf 1 oktober 2020, blijft gelden.

 

De tijdelijke maatregelen zijn van kracht tot 9 maart 2021, maar uiteraard is er ook bepaald dat deze maatregelen langer kunnen aangehouden worden indien de corona-situatie dit zou vereisen.

 

Indien u vragen hebt bij de rechtsgeldigheid van uw Algemene Vergadering of meer informatie wenst rond de implementatie van deze nieuwe wet op uw VME mag u ons steeds contacteren.

                                                         Peter MOERMAN

Alexandra Jatsenko

 


Copyright © 2020 Mattijs Voet & Co Overname zonder schriftelijke toestemming is verboden.
Disclaimer Deze gratis nieuwsbrief is bedoeld als bron van informatie. De nieuwsbrief beoogt op geen enkele wijze de volledigheid en kan niet worden gelezen of gebruikt als advies. Hoewel de auteurs de grootste zorg besteden aan hun teksten, kan op geen enkele wijze enige aansprakelijkheid voortvloeien uit de inhoud van de nieuwsbrief.

<< terug naar overzicht

Hebt u een advocaat nodig?
Hoe gaat het in z'n werk?
Wat mag u verwachten?

Klik hier

KMO-Portefeuille

Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven?

  • voorwaarden
 

Vestigingen

Kantoor Lier
Donk 54 - 2500 Lier

 info@advocatenkantoor-mattijs.be
 +32 (0) 3 488 46 66
 +32 (0) 3 488 43 79

 

Kantoor Mechelen
Blarenberglaan 4/302 - 2800 Mechelen

Industriepark Mechelen Noord (Zone C - geel)
 infomechelen@advocatenkantoor-mattijs.be
 +32 (0) 15 55 29 45
 +32 (0) 15 55 42 91

 

Kantoor Antwerpen
Groenstraat 66 – 2140 Antwerpen

 infoantwerpen@advocatenkantoor-mattijs.be
 +32 (0) 3 331 31 13 
 +32 (0) 3 488 43 79

 

CVBA MVRV
BTW : BE 0880.785.734
Rek.nr.: BE34 6301 1812 0090
Derdenrkn : BE96 6301 1504 6305
BIC BBRUBEBB