Sinds 1 juni 2020 maakt DAVO geen onderscheid meer naar gelang het inkomen. Iedereen kan ongeacht zijn inkomen DAVO inschakelen wanneer de moeder of vader van uw kind(eren) het onderhoudsgeld minstens twee keer in de voorbije twaalf maanden niet heeft betaald.

In deze korte nieuwsflash informeren wij u op een heldere wijze over DAVO en de recente wijzigingen.

 

WAT IS DAVO? – De dienst alimentatievorderingen is opgericht in 2013 om twee taken te vervullen. Enerzijds staat deze in voor de inning en/of invordering van achterstallige onderhoudsgelden (alimentatie) aan kinderen en/of (ex-)partner en anderzijds betaalt deze in bepaalde gevallen al voorschotten op de verschuldigde onderhoudsbijdrage voor kinderen.

 

WIJZIGINGEN – Het voorbije jaar hebben zich verschillende hervormingen voorgedaan. Zo werd de inkomensgrens om aanspraak te kunnen maken op de voorschotten van DAVO voor  onderhoudsbijdrage voor kinderen verhoogd, zodanig dat minder gezinnen in de kou bleven staan bij een onderhoudsplichtige die geen onderhoudsbijdrage betaalt. Vervolgens heeft men de inkomensgrens afgeschaft zodat in principe eenieder aanspraak kan maken op het voordeel van het voorschot.

 

INKOMENSGRENS – Voor de verschuldigde onderhoudsgelden tot en met december 2019 hebt u recht op een voorschot voor zover het maandelijkse inkomen beneden de grens van 1.800 EUR ligt, vermeerderd met 70 EUR per kind ten laste. Voor onderhoudsgelden tot en met juni 2020 werd de inkomensgrens opgetrokken zodanig dat het maandelijkse inkomen niet hoger mocht zijn dan 2.200 EUR, vermeerderd met 70 EUR per kind ten laste. Ten slotte geldt vanaf juni 2020 de huidige regeling zodat geen inkomensbovengrens meer van toepassing is voor de verkrijging van de voorschotten.

 

VOORSCHOT – Ondanks verschillende pogingen om het maximum bedrag van voorschotten op te trekken, werd geen verhoging ingevoerd. Het maximale bedrag ligt nog steeds, sedert 2005, op 175 EUR per onderhoudsgerechtigd kind. Let wel, indien het bedrag van de verschuldigde onderhoudsbijdrage lager ligt dan 175 EUR, geldt dit lagere bedrag logischerwijs als maximumgrens.

 

TOEKOMST? – We mogen verwachten dat in de toekomst het maximale bedrag van de voorschotten zal worden opgetrokken om tegemoet te komen aan de huidige muntontwaarding waarbij het nuttig is er meteen een indexering aan te koppelen.

 

BUITENGEWONE KOSTEN – Daarnaast kan DAVO ook tussenkomen voor buitengewone kosten van kinderen, doch onder twee voorwaarden. De uitvoerbare titel, zoals het vonnis van de vrederechter en familierechtbank, voorziet (1) in een betaling van de buitengewone kosten en (2) deze buitengewone kosten zijn becijferd voor een welbepaalde periode.

 

VOORBEELD – DAVO zal bijvoorbeeld niet instaan voor de buitengewone kosten bepaald als ‘50% van de schoolkosten’ of ‘de helft van de medische kosten’ maar wel wanneer de buitengewone kosten omschreven worden als ‘250 euro per maand huur kot’ of ‘50 euro per maand ten titel van buitengewone kosten’.

 

Bij vragen omtrent onderhoudsgelden (alimentatie voor kinderen) en DAVO, twijfel dan niet om ons te contacteren!

 

 

Fréderic Verpoorten

Eline Wuyts

 

 


Copyright © 2021 Mattijs Voet & Co Overname zonder schriftelijke toestemming is verboden.
Disclaimer Deze gratis nieuwsbrief is bedoeld als bron van informatie. De nieuwsbrief beoogt op geen enkele wijze de volledigheid en kan niet worden gelezen of gebruikt als advies. Hoewel de auteurs de grootste zorg besteden aan hun teksten, kan op geen enkele wijze enige aansprakelijkheid voortvloeien uit de inhoud van de nieuwsbrief.

<< terug naar overzicht

Hebt u een advocaat nodig?
Hoe gaat het in z'n werk?
Wat mag u verwachten?

Klik hier

KMO-Portefeuille

Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven?

  • voorwaarden
 

Vestigingen

Kantoor Lier
Donk 54 - 2500 Lier

 info@advocatenkantoor-mattijs.be
 +32 (0) 3 488 46 66
 +32 (0) 3 488 43 79

 

Kantoor Mechelen
Blarenberglaan 4/302 - 2800 Mechelen

Industriepark Mechelen Noord (Zone C - geel)
 infomechelen@advocatenkantoor-mattijs.be
 +32 (0) 15 55 29 45
 +32 (0) 15 55 42 91

 

Kantoor Antwerpen
Groenstraat 66 – 2140 Antwerpen

 infoantwerpen@advocatenkantoor-mattijs.be
 +32 (0) 3 331 31 13 
 +32 (0) 3 488 43 79

 

CVBA MVRV
BTW : BE 0880.785.734
Rek.nr.: BE34 6301 1812 0090
Derdenrkn : BE96 6301 1504 6305
BIC BBRUBEBB