Op 1 november 2014 was de nieuwe Wet Verzekeringen van 4 april 2014 in werking getreden, maar de verzekeraars hadden evenwel de tijd tot 1 juni 2015 om over te gaan tot de formele aanpassing van de bestaande verzekeringsovereenkomsten.

Graag lichten wij u kort even in over de voornaamste wijzigingen die deze wet teweegbrengt en die mogelijks relevant kunnen zijn voor uw verzekeringsovereenkomsten.

De nieuwe verzekeringswet heeft als primair doel de bestaande wetgeving te groeperen.

Daarnaast bevat de wet echter ook een aantal nieuwigheden die bedoeld zijn om de bescherming van de consument-verzekeringnemer te versterken.

De nieuwe regels hebben voornamelijk betrekking op:

 • Levensverzekeringen gebonden aan beleggingsfondsen;
 • De opstelling van contractuele documenten en reclame;
 • De beperking van de mogelijkheden van segmentatie (bepaalde criteria zoals ras en geslacht e.a. mogen NIET meer worden aangewend om risico’s in te schatten )
 • Een grotere transparantie inzake winstdeling. (bij verzekeraars en groepspolissen die dit principe toe passen )

Tot slot voorziet de wet een aantal wijzigingen van de bestaande regels, met name op de volgende gebieden:

 • Verplichte verzekeringen;
 • Herroepingsrecht;
 • Medische informatie;
 • Prestaties gestort aan minderjarigen of andere onbekwamen;
 • Ingebrekestelling voor opschorting of ontbinding van de overeenkomst;
 • Niet-betaling van de premie;
 • Beding ten behoeve van derden;
 • Ontbinding na ongeval;
 • Verjaring ten aanzien van minderjarigen of andere onbekwamen;
 • Aanvulling van de interpretatieve wet van 19 juli 2013 in artikel 160 van de nieuwe wet (art. 97 Wet Landverzekering);
 • Gevolgen van echtscheiding.

De nieuwe verzekeringswet is in beginsel van toepassing op alle lopende verzekeringsovereenkomsten vanaf de inwerkingtreding op 1 november 2014 (behoudens enkele overgangsbepalingen). Verzekeraars hadden evenwel tijd tot 1 juni 2015 om over te gaan tot de formele aanpassing van hun verzekeringsovereenkomsten.

Het is voor U als consument belangrijk bij een schadegeval kennis te hebben van de MEEST RECENTE algemene en bijzondere voorwaarden van uw verzekeringscontract.

Wij raden U aan contact op te nemen met uw makelaar/agent en hem formeel te vragen:

 • Of uw polis is aangepast aan de wet van 4 april 2014
 • In bevestigend geval afschrift te vragen van de algemene en bijzondere voorwaarden actueel van toepassing.

Indien u verder nog vragen heeft over de gevolgen van deze nieuwe wet, aarzel dan niet om ons te contacteren.

Joris Mattijs


Copyright © 2015 Mattijs Voet & Co Overname zonder schriftelijke toestemming is verboden Disclaimer Deze gratis nieuwsbrief is bedoeld als bron van informatie. De nieuwsbrief beoogt op geen enkele wijze de volledigheid en kan niet worden gelezen of gebruikt als advies. Hoewel de auteurs de grootste zorg besteden aan hun teksten, kan op geen enkele wijze enige aansprakelijkheid voortvloeien uit de inhoud van de nieuwsbrief.

<< terug naar overzicht

Hebt u een advocaat nodig?
Hoe gaat het in z'n werk?
Wat mag u verwachten?

Klik hier

KMO-Portefeuille

Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven?

 • voorwaarden
 

Vestigingen

Kantoor Lier
Donk 54 - 2500 Lier

 info@advocatenkantoor-mattijs.be
 +32 (0) 3 488 46 66
 +32 (0) 3 488 43 79

 

Kantoor Mechelen
Blarenberglaan 4/302 - 2800 Mechelen

Industriepark Mechelen Noord (Zone C - geel)
 infomechelen@advocatenkantoor-mattijs.be
 +32 (0) 15 55 29 45
 +32 (0) 15 55 42 91

 

Kantoor Antwerpen
Groenstraat 66 – 2140 Antwerpen

 infoantwerpen@advocatenkantoor-mattijs.be
 +32 (0) 3 331 31 13 
 +32 (0) 3 488 43 79

 

CVBA MVRV
BTW : BE 0880.785.734
Rek.nr.: BE34 6301 1812 0090
Derdenrkn : BE96 6301 1504 6305
BIC BBRUBEBB