Grosso modo dienen er zich dan twee mogelijkheden aan.​

 1. U wordt gedagvaard als beklaagde door het Openbaar Ministerie.
 • Verwittig onmiddellijk Uw rechtsbijstandverzekeraar, al dan niet via Uw verzekeringsmakelaar en neem onmiddellijk contact op met een gespecialiseerd advocatenkantoor en bezorg deze het dagvaardingsexploot.
   
 • Indien U vervolgd wordt als dader van een verkeersongeval, waardoor schade aan derden berokkend werd, verwittig dan tevens en tegelijkertijd Uw verzekeraar burgerlijke aansprakelijkheid motorvoertuigen
   
 • In de meeste gevallen zal U niet persoonlijk voor de Politierechter dienen te verschijnen indien U beroep doet op een gespecialiseerd advocatenkantoor. Enkel indien U vervolgd wordt als dader van een verkeersongeval met dodelijk afloop, of indien U in dronken toestand vluchtmisdrijf pleegde en/of betrokken raakte in verkeersongeval met gekwetsten, dient U zich persoonlijk, best met bijstand van een gespecialiseerd advocaat, te verantwoorden voor de Politierechter.
   
 • Indien u in rechtsbijstand verzekerd bent, zullen alle kosten verbonden aan de tussenkomst van een gespecialiseerd advocaat door de rechtsbijstandverzekeraar gedragen worden. Indien u niet in rechtsbijstand verzekerd bent, zal de door U geconsulteerde advocaat U de nodige toelichtingen verschaffen. U heeft in het kader van Uw rechtsbijstandverzekering steeds vrije keuze van advocaat.
   
 • De afhandeling van de eventuele burgerlijke belangen naar aanleiding van een verkeersongeval met schadelijke gevolgen voor derden, zal behartigd worden door de door Uw verzekeraar burgerlijke aansprakelijkheid motorvoertuigen aangestelde gespecialiseerde advocaat.

2. U wordt door de griffiediensten van de Politierechtbank opgeroepen als mogelijk slachtoffer van een verkeersongeval (burgerlijke partij).

 • Indien u niet in rechtsbijstand verzekerd bent, zal de door U geconsulteerde advocaat U de nodige toelichtingen verschaffen en kunnen er duidelijke afspraken gemaakt worden.
 • Indien u in rechtsbijstand verzekerd bent, zullen alle kosten verbonden aan de tussenkomst van een gespecialiseerd advocaat en eventuele medische gerechtsdeskundige door de rechtsbijstandverzekeraar gedragen worden. Het weze benadrukt dat U steeds vrije keuze van advocaat heeft.
   
 • Indien U evenwel lichamelijke schade leed en er een medische gerechtsdeskundige werd aangesteld door de politierechter, kan de definitieve schadebegroting en de recuperatie der gelden verscheidene maanden op zich laten wachten, afhankelijk van het verloop der gerechtelijke expertise en uiteraard de aard van de opgelopen kwetsuren. Dit neemt evenwel niet weg dat de advocaat intussentijd en indien nodig er zorg zal voor dragen dat U relatief substantiële provisionele schadevergoedingen bekomt, ter dekking van de reeds gemaakte kosten.
   
 • Indien er door U enkel stoffelijke schade geleden werd, zal de zaak kunnen worden afgerond op relatief korte termijn.
 • Deze advocaat zal, namens U, tevens verder alle nodige stappen ondernemen om de aan u toegekende schadevergoedingen te recupereren lastens de beklaagde of diens verzekeringsmaatschappij.
   
 • Deze advocaat zal ter zitting de veroordeling vorderen van de beklaagde tot betaling van de door U geleden schade en in voorkomend geval – lichamelijke schade zonder consolidatie – een gerechtelijke medische expertise opzichtens U uitlokken.
   
 • Uw persoonlijke aanwezigheid is niet vereist ter zitting indien U zich laat bijstaan door een gespecialiseerd advocaat.
   
 • Verwittig onmiddellijk Uw rechtsbijstandverzekeraar, al dan niet via Uw verzekeringsmakelaar en neem onmiddellijk contact op met een gespecialiseerd advocatenkantoor en maak met dit advocatenkantoor een afspraak, met het oog op de bespreking en al dan niet voorlopige begroting van de door U geleden schade.
   

Copyright © 2006 Mattijs Voet & Co Overname zonder schriftelijke toestemming is verboden
Disclaimer Deze gratis nieuwsbrief is bedoeld als bron van informatie. De nieuwsbrief beoogt op geen enkele wijze de volledigheid en kan niet worden gelezen of gebruikt als advies. Hoewel de auteurs de grootste zorg besteden aan hun teksten, kan op geen enkele wijze enige aansprakelijkheid voortvloeien uit de inhoud van de nieuwsbrief.

<< terug naar overzicht

Hebt u een advocaat nodig?
Hoe gaat het in z'n werk?
Wat mag u verwachten?

Klik hier

KMO-Portefeuille

Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven?

 • voorwaarden
 

Vestigingen

Kantoor Lier
Donk 54 - 2500 Lier

 info@advocatenkantoor-mattijs.be
 +32 (0) 3 488 46 66
 +32 (0) 3 488 43 79

 

Kantoor Mechelen
Blarenberglaan 4/302 - 2800 Mechelen

Industriepark Mechelen Noord (Zone C - geel)
 infomechelen@advocatenkantoor-mattijs.be
 +32 (0) 15 55 29 45
 +32 (0) 15 55 42 91

 

Kantoor Antwerpen
Groenstraat 66 – 2140 Antwerpen

 infoantwerpen@advocatenkantoor-mattijs.be
 +32 (0) 3 331 31 13 
 +32 (0) 3 488 43 79

 

CVBA MVRV
BTW : BE 0880.785.734
Rek.nr.: BE34 6301 1812 0090
Derdenrkn : BE96 6301 1504 6305
BIC BBRUBEBB